Statistik Perkara

gambar

2

NO

JENIS PERKARA

Sisa Tahun 2016

Diterima Tahun 2017

Jumlah

Putus Tahun 2017

Sisa Tahun 2017

 

A. PERKAWINAN :

 

 

 

 

 

1

Izin Poligami

0

11

11

10

1

2

Pencegahan Perkawinan

0

0

0

0

0

3

Penolakan Perkawinan oleh PPN

0

0

0

0

0

4

Pembatalan Perkawinan

0

4

4

3

1

5

Kelalaian atas Kewajiban Suami/Isteri

0

0

0

0

0

6

Cerai Thalak

145

825

970

816

154

7

Cerai Gugat

313

1913

2226

1855

371

8

Harta Bersama

14

32

46

33

13

9

Penguasaan Anak/Hadlonah

0

1

1

1

0

10

Nafkah Anak oleh Ibu

0

0

0

0

0

11

Hak-hak Bekas Isteri

1

16

17

12

5

12

Pengesahan Anak

0

0

0

0

0

13

Pencabutan Kekuasaan Orang Tua

0

0

0

0

0

14

Perwalian

0

19

19

19

0

15

Pencabutan Kekuasaan Wali

0

0

0

0

0

16

Penunjukan Orang Lain sbg Wali

0

0

0

0

0

17

Ganti Rugi terhadap Wali

0

0

0

0

0

18

Asal Usul Anak/Pengangkatan Anak

0

9

9

6

3

19

Penolakan Kawin Campuran

0

0

0

0

0

20

Itsbat Nikah

8

190

198

192

6

21

Izin Kawin

0

0

0

0

0

22

Dispensasi Nikah

0

12

12

11

1

23

Wali Adhol

1

3

4

4

0

 

B. EKONOMI SYARI'AH

0

0

0

0

0

 

C. KEWARISAN

5

6

11

9

2

 

D. WASIAT

0

0

0

0

0

 

E. HIBAH

0

0

0

0

0

 

F. WAKAF

0

0

0

0

0

 

G. ZAKAT / INFAQ / SHADAQAH

0

0

0

0

0

 

H. Penetapan Ahli Waris

6

51

57

53

4

 

I. LAIN-LAIN

2

17

19

17

2

JUMLAH

495

3109

3604

3041

563